رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پرسشنامه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین ­کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان دانشگاه ها

دانشجوی عزیز

   می دانیم که این روزها با شیوع بیماری کرونا در خانه هستید و آموزش برخط را تجربه می­کنید. استفاده از نتایج این تجربه جدید می تواند باعث بهبود روش­های آموزش در دانشگاه­ها شود. این پرسش نامه با هدف گردآوری اطلاعاتی درباره این تجربه ها تنظیم شده است.

   ضمن آرزوی تندرستی برای شما آینده ­سازان میهن اسلامی­­مان، خواهشمندیم با پاسخ دقیق به پرسش­های زیر، خود را در ارزیابی علمی این تجربه ملی شریک سازید. تجربه ما نشان می دهد که تکمیل این پرسشنامه حدود 12 دقیقه از وقت شما را می­گیرد ولی در ارائه تصویری دقیق از این پدیده بسیار اثرگذارخواهدبود. به همین دلیل از اینکه وقت و تجربه خود را در اختیار نظام سیاستگذاری علمی کشور قرار می دهید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

                                      مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین ­کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری

(لینک پرسشنامه در ادامه)