خبرها

مهر ۲۱ یکشنبه

جلسه معارفه دانشجویان نوورد ۱۳۹۸

جلسه معارفه دانشجویان نوورد ۱۳۹۸ در آمفی تاتر دانشگاه برگزار گردید.

مهر ۱۳ شنبه

وام زيارت عتبات و عاليات

میزان وام برای دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات اعزام می‌شوند ۱۰ میلیون ریال و برای دانشجویان متاهل مبلغ ۱۵ میلیون ریال و نیز میزان وام برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند ۷ میلیون ریال می‌باشد.

مهر ۱۳ شنبه

تاریخ شروع کلاس های تربیت بدنی

شروع کلاس های تربیت بدنی از تاریخ ۹۸/۷/۱۳ می باشد.

مهر ۰۹ سه‌شنبه

دانشجويانی که انتخاب واحد نکرده‌اند

دانشجويانی که انتخاب واحد نکرده‌اند، می‌توانند در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كنند.

مهر ۰۷ یکشنبه

برگزاری جلسه مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد با مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه فردوسی

جلسه مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد با مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه فردوسی با حضور مدیران این مراکز برگزار گردید.

مهر ۰۶ شنبه

شرایط و ضوابط حذف و اضافه موارد خاص

موارد خاص تنها شامل دانشجویان دارای ویژگی های اطلاعیه می‌شود و با درخواست سایر دانشجویان مخالفت خواهد شد.

مهر ۰۶ شنبه

برنامه زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۹-۹۸

جدول زمانبندی حذف و اضافه (اینترنتی) نیمسال اول ۹۸-۹۹به شرح زیر می‌باشد.

مهر ۰۶ شنبه

ثبت‌نام دانشجویان با استعداد برتر

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود