رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پرسشنامه‎فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دانشجویان جدید الورود (سال تحصیلی ۹۹-۹۸)
به منظور ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی مناسب به دانشجویان عزیز پرسشنامه‎ای از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و جهت تکمیل در اختیار دانشجویان جدیدالورود قرار می‎گیرد.
بدین منظور از دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تقاضا می‎شود در روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه (۹ و۱۱ و ۹۸/۰۸/۱۲) بین ساعات ۹ الی ۱۴ به طبقه همکف ساختمان شماره ۲ مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی