رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مقاله دکتر هاشم اورعی عضو هیات مدیره دانشگاه صنعتی سجاد در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۷۲۸۲، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقاله دکتر هاشم اورعی عضو هیات مدیره دانشگاه صنعتی سجاد و استاد دانشگاه صنعتی شریف در روزنامه جهان اقتصاد با عنوان "امسال هم همه چیز گل و بلبل است"

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد