رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برنامه زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۹-۹۸

گروه

ورودی

تاریخ شروع

ساعت شروع

تاریخ پایان

ساعت پایان

 

گروه ۱

کلیه دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

۹۸/۰۷/۸

۹

۹۸/۰۷/۸

۱۱:۵۰

 

گروه ۲

کلیه دانشجویان كارشناسي پیوسته ورودی ۹۴ و قبل آن

۹۸/۰۷/۸

۱۲

۹۸/۰۷/۸

۱۴:۵۰

 

 

گروه ۱و ۲

۹۸/۰۷/۸

۱۵

۹۸/۰۷/۹

۸:۵۰

 

گروه ۳

کلیه دانشجویان كارشناسي پیوسته ۹۵

۹۸/۰۷/۹

۹

۹۸/۰۷/۹

۱۱:۵۰

 

گروه ۴ 

کلیه دانشجویان كارشناسي پیوسته ۹۶

۹۸/۰۷/۹

۱۲

۹۸/۰۷/۹

۱۴:۵۰

 

 

گروه ۳ و ۴

۹۸/۰۷/۹

۱۵

۹۸/۰۷/۱۰

۸:۵۰

 

گروه ۵ 

کلیه دانشجویان كارشناسي پیوسته ۹۷

۹۸/۰۷/۱۰

۹

۹۸/۰۷/۱۰

۱۱:۵۰

 

 

بررسی ظرفیت توسط دانشکده ها و انجام اصلاحات مورد نیاز

۹۸/۰۷/۱۰

۱۲

۹۸/۰۷/۱۰

۱۳:۵۰

 

 

همه دانشجویان

۹۸/۰۷/۱۰

۱۴

۹۸/۰۷/۱۲

۲۴:۰۰

 

تبصره ۱: هر دانشجو می‌تواند حداکثر ۴ درس اضافه و ۴ درس حذف نماید.
 
دقت شود که تغییر گروه یک درس به معنای یک حذف و یک اضافه می باشد.
تبصره۲: کلیه دانشجویانی که به هر دلیلی انتخاب واحد نکرده‌‌اند، در زمان حذف و اضافه امکان انتخاب واحد اینترنتی با محدودیت تبصره ۱، به عنوان آخرین فرصت فعال خواهد شد. لذا اقدامات مالی لازم را هرچه سریعتر پیگیری نمایند.
تبصره۳: دانشجویان گرامی دروس مورد نظر خود را با رعایت کامل پیشنیازی و هم¬نیازی و سایر مقررات آموزشی انتخاب نمایند براساس مصوبه شورای محترم آموزشی پس از پایان زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کلیه دانشجویان بررسی و دروسی که بر خلاف مقررات آموزشی انتخاب شده باشند بدون برگشت شهریه حذف خواهند شد.
تبصره۴: حذف و اضافه موارد خاص تنها برای شرایط خاص به شکل پیوست می باشد. بنابراین دانشجویان سعی کنند از حذف و اضافه اینترنتی حداکثر استفاده بهینه را ببرند.

معاونت آموزشی