رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتصاب دکتر رضا لطفی به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

بر اساس حکم قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر رضا لطفی عضو محترم هیات امنای دانشگاه صنعتی سجاد، استاد گروه برق و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت سرپرست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب شد.

دکتر رضا لطفی