رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری جلسه‌ی هیئت امنای دانشگاه صنعتی سجاد

جلسه هیئت امنای دانشگاه صنعتی سجاد در تاریخ ۹۸/۰۸/۰۹ با حضور کلیه‌­ی اعضا در محل اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که آقای دکتر سعدان زکایی (نماینده محترم وزیر علوم و رئیس دفتر نظارت و ارزیابی وزارت عتف) و آقای دکتر محمدصادق براتی (نماینده محترم استاندار خراسان رضوی و معاون محترم هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری) حضور داشتند، پیشنهادات و دستور کارهای مطرح شده در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه صنعتی سجاد توسط اعضای هیئت امناء مصوب شد.