سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد


  • هيات موسس متشكل از اساتيد دانشگاه و نخبگان صنعتي ايران هستند. دانشگاه صنعتي سجاد اولين دانشگاه در ايران است كه شروع آن با ايجاد يك مركز تحقيقات صنعتي شكل گرفته است كه اين مركز هم اينك نيز به عنوان هسته پژوهش دانشگاه فعاليت دارد.