سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 • 0
   

  مدیرگروه  : آقای دکتر فضل الله حجازی
  گروه مهندسی معماری در سال 1394 در دل دانشکده عمران دانشگاه سجاد دایر گردیده است و فعالیت های فعلی آن تربیت دوره کارشناسی پیوسته در رشته معماری می باشد.
  کارایی های عمومی و حرفه ای،تقویت قدرت خلاقیت و تحلیل، تجسم فضایی،مهارت های بیانی و اعتماد به نفس ،محورهای این دوره کارشناسی را تشکیل می دهند.

   

   
  حسن حاجی کاظمی رئیس دانشکده عمران
  تلفن:128-36029000
  فضل الله حجازی مدیر گروه معماری
  تلفن:131-36029000

    ایمان شکیبا پور مدیر گروه عمران
  تلفن: 36029000
  آرامش بياني کارشناس گروه
  تلفن:125-36029000

   

  برای اطلاع از لیست اساتید دانشکده به آدرس زیر مراجعه نمایید http://faculty.sadjad.ac.ir

  فرمهای آموزشی:

   


  لیست دروس:
   

  معماری کارشناسی     برنامه پیشنهادی
  کارشناسی مهندسي معماري   برنامه پیشنهادی
   

   

  عمران       برنامه پیشنهادی
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران   برنامه پیشنهادی
  کاردانی پیوسته نقشه برداری   برنامه پیشنهادی