سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 • گزارش نویسی فنی یا به عبارت دیگر انتقال مطالب علمی به مخاطبان مانند هر فعالیت علمی دیگر ویزگیهای خاص خود را دارد که در صورت رعایت پاره ای باید ها و نباید ها با کیفیت بهینه انجام می شود.نویسنده با حداقل کوشش و خواننده با صرف حداقل زمان به مطلوب خود می رسند.

  در ارائه یک گزارش علمی نکات مهمی را باید رعایت کرد از جمله:

        1-مشخص کردن مخاطب تا صرفا مطالبی در گزارش گنجانده شود که مورد توجه و علاقه مخاطب است نه مطالب کلیشه ای و اطلاعات بی فایده

        2-تعیین هدف از نگارش گزارش و موارد استفاده از اطلاعات موجود در گزارش

        3-فهرست یافته ها به ترتیب اهمیت

        4-تهیه ی چارچوب مناسب برای گزارش با توجه به مخاطب و موضوع

        5-تهیه خلاصه ای از گزارش با ویژگیهای:

                                                    - سادگی و خلاصه بودن

                                                   - آرایش و نظم منطقی

                                                   - بدون خطاهای نگارشی و تایپی

                                                   - قابل خواندن - اطلاعات و آمار دقیق و قابل استناد