کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد، تشکیلاتی است مستقل که به هیچ یک از احزاب، گروه ها و جمعیت های سیاسی وابستگی نداشته و بمنظور ایجاد روحیه تعاون، تقویت مبانی همدلی و همزبانی و ایثار با بهره گیری از قابلیت های بالقوه اعضا در راستای خودکفایی ملی و اهداف ذیل فعالیت می کند :

اهداف:
 1. ایجاد ارتباط موثر و تبادل همکاری بین فارغ التحصیلان و دانشگاه.
 2. ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین فارغ التحصیلان، دانشگاه و مراکز علمی و اجرائی کشور.
 3. بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان  جهت ارتقاء علمی و فنی دانشگاه.
 4. حمایت از ایجاد و راه اندازی کارگروه ها و شرکتهای فارغ التحصیلان.
 5. برگزاری بازدیدهای تخصصی و برنامه های علمی، فرهنگی و هنری.
 6. ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، فرهنگی و اقتصادی.
 7. برگزاری دوره های آموزشی، تخصصی و کاربردی.
 8.  برگزاری سمینارهای آموزش عمومی و تخصصی.
 9. زمینه سازی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان.
 10. انتشار خبرنامة و هر نوع نشریه و کتاب در جهت تحقق اهداف کانون و ایفاء وظایف آن.
 
شرح اهداف :
 1. مشارکت دادن اساتید و فارغ التحصیلان در شوراها یا کمیته های فنی یا هیأت مدیره های مراکزصنعتی، علمی، پژوهشی و غیره و آشنایی با مراکز علمی و اجرائی کشور، قابلیت ها و نیازهای علمی و فنی آنها و رفع نیازهای طرفین.
 2. انجام پروژه های مشترک علمی و فنی بین دانشگاه و بخشهای اجرائی کشور.
 3. همكاري در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر اساس نيازهاي فعلي و آتي جامعه وصنعت.
 4. سازماندهی، جذب و هدایت کمکهای مردمی و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور دانشگاه.
 5. امکان استفاده اساتید و دانشجویان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخشهای ذیربط.
 6. تلاش در برگزاری دوره هایی برای ادامة تحصیل یا ارتقاء علمی فارغ التحصیلان بصورت رسمی یا غیر رسمی.
 7. برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائی های علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه حل های مناسب.
 8. آشنا نمودن دانشجویان و اساتید با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان.
 9. تأسیس مؤسسات، شرکتها و تعاونی ها در بخش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی مسکن و مصرف در چهارچوب سیاست های دولت و برخورداری اعضا از مواهب وثمرات آن.
 10. ایجاد ارتباط با سایر کانونها، مؤسسات و کانون های علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف کانون.
 11. ایجاد تسهیلات لازم جهت استفادة فارغ التحصیلان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه (مانند کتابخانه، کامپیوتر، آزمایشگاهها، نظرات کارشناسانه اساتید) و جامعه.
 12. اطلاع رسانی در خصوص قابلیتهای فارغ التحصیلان و معرفی آنها برای کاریابی به سازمان و شرکتهای دولتی و خصوصی.